PRIMAT GOLD IMPEX S.R.L. este responsabil, in calitate de Operator, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale clientilor: nume, prenume, numar telefon fix/mobil, adresa email, data nasterii/varsta, judet/oras. Scopurile pentru care prelucram datele personale ale clientilor sunt: Marketing (operatiuni de primire oferte comerciale pentru toate marcile evenimente de marketing, lansari de produse, oferte de fidelizare, oferte de finantare, noutati despre toate marcile  precum si efectuarea de studii de marketing si satisfactie client.

Pentru scopurile enuntate mai sus se vor prelucra urmatoarele date cu caracter personal nume, prenume, numar telefon fix/mobil, adresa email, data nasterii/varsta, judet/oras, exclusiv pe baza consimtamantului obtinut in mod expres, liber si neechivoc. Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal, in scopurile descrise mai sus, este consimtamântul expres, voluntar si liber exprimat. Modelul de consimtamânt este atasat prezentei notificari si este parte integranta din ea. Consimtamântul poate fi retras in orice moment. Datele personale mentionate mai sus vor fi procesate/accesate de catre Operatori si de catre celelalte societati afiliate, facând parte din grupul PRIMAT GOLD (PRG), precum si de Împuternicitii Operatorilor si subîmputernicitii acestora care desfasoara activitati în cadrul acestor actiuni. Lista completa se regaseste pe site- urile:https://primatgold.ro/împuterniciti-operare-date.html; Datele personale vor face obiectul urmatoarelor operatiuni de prelucrare: colectare, înregistrare, organizare, utilizare în scopul mentionat, punere la dispozitie si celorlalti organizatori ai evenimentului, diseminare, stocare, stergere.In scop de marketing, efectuare de studii de marketing si satisfactie client si doar în cazul în care ai fost de acord cu prelucrarea datelor tale cu caracter personal, te informam ca selectam si analizam datele tale - nume, prenume, telefon, e-mail, data nasterii/vârsta, localitate/judet - pentru crearea de profiluri. Pentru a putea primi ofertele sau a putea fi contactat in scopurile mentionate mai sus, in notificarea care însoteste acest consimtamânt, doresc ca in viitor sa fiu contactat pe urmatoarele canale : telefon, sms, email.În general, vom sterge datele dvs. personale daca acestea nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate initial. Cu toate acestea, este posibil sa ni se solicite sa pastram datele cu caracter personal pentru o perioada mai lunga, determinata de unele prevederi legale. Datele personale prelucrate ale persoanelor in scopurile descrise mai sus vor fi stocate pentru o perioada de 5 ani in cazul clientilor si 3 ani in cazul prospectilor.

Daca aveti întrebari cu privire la acest formular si la protectia confidentialitatii sau doriti sa va exercitati oricare dintre drepturile dumneavoastra legale, astfel cum sunt stabilite mai jos, va rugam sa ne contactati printr-un email la …………………………..si/sau la adresa postala PRIMAT GOLD IMPEX SRL, Str. Odai, nr. 193-195, Cod Postal 013604, Sector 1, Bucuresti si GDPR reparator dpo@primatgold.ro si /sau la adresa postala Reparator. Vom încerca sa îndeplinim cererea în termen de 30 (treizeci) de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungita din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitarii. Drepturile dvs. fata de prelucrarea datelor cu caracter personal Urmatoarea lista contine informatii cu privire la drepturile care decurg din prevederile legale în vigoare privind protectia datelor:  

Dreptul de a retrage consimtamântul: Consimtamântul poate fi retras în orice moment, scriind un email la dpo@primatgold.ro si/sau la adresa postala PRIMAT GOLD IMPEX SRL, Str. Odai, nr. 193-195, Cod Postal 013604, Sector 1, Bucuresti.

NOTIFICARE DE CONFIDENTIALITATE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE IN SCOP DE MARKETING/STUDII DE MARKETING SI SATISFACTIE CLIENT.

Dreptul la rectificare: Puteti obtine de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care va privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a va pastra datele cu caracter personal care sunt în posesia sau controlul nostru- exacte, complete, actuale si relevante, pe baza celor mai recente informatii disponibile pentru noi.

Dreptul la restrictie: Puteti obtine de la noi restrictia de prelucrare a datelor cu caracter personal, daca: - contestati corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie sa verificam exactitatea, - prelucrarea este ilegala si solicitati restrictionarea prelucrarii mai degraba decât stergerea datelor cu caracter personal, - nu mai avem nevoie de datele dvs cu caracter personal, dar dvs le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept, sau - va opuneti prelucrarii în perioada în care verificam daca motivele noastre legitime au întâietate fata de ale dvs. ?

Dreptul de acces: Ne puteti cere informatii cu privire la datele cu caracter personal pe care le detinem despre dumneavoastra, inclusiv informatii cu privire la ce categorii de date cu caracter personal avem în posesie sau control, pentru ce sunt folosite, cui au fost dezvaluite, daca este cazul. Puteti obtine un exemplar de la noi, gratuit, continând datele cu caracter personal pe care le detinem despre dvs. Ne rezervam dreptul de a percepe o taxa rezonabila pentru fiecare exemplar suplimentar pe care l-ati putea solicita. 

Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal catre un alt operator, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, cu conditia ca prelucrarea sa se bazeze pe consimtamântul dvs. sau sa fie necesara pentru executarea unui contract. Mai degraba decât sa primiti un exemplar cu datele dvs. cu caracter personal, puteti solicita sa va transferam datele direct catre alt operator, specificat de dvs.

Dreptul la stergere: puteti obtine de la noi stergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care: datele dvs. personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod; aveti dreptul de a va opune prelucrarii ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) si sa va executati acest drept de obiectie la prelucrare; datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal, cu exceptia cazului în care prelucrarea este necesara: în vederea îndeplinirii unei obligatii legale care necesita prelucrarea de catre noi; în special pentru cerintele legale de pastrare a datelor; pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept.

Dreptul de opozitie: Puteti obiecta oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal. Daca va opuneti prelucrarii, va rugam sa specificati daca doriti stergerea datelor cu caracter personal sau restrictia prelucrarii acestora de catre noi.

Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încalcari a legislatiei în vigoare privind confidentialitatea, puteti depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protectia datelor în tara în care locuiti sau unde a avut loc presupusa încalcare. Gestionarea si securitatea datelor Aplicam un nivel adecvat de securitate si am implementat proceduri fizice, electronice si administrative rezonabile pentru a proteja informatiile pe care le colectam. Politicile si procedurile noastre privind securitatea informatiilor sunt strâns aliniate cu standardele internationale acceptate la scara larga si sunt revizuite periodic si actualizate dupa cum este necesar pentru a satisface nevoile noastre de afaceri, schimbarile tehnologice, precum si cerintele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal se acorda numai personalului autorizat, si numai pentru a-si îndeplini sarcinile specifice pentru a raspunde scopurilor mentionate, sub obligatia pastrarii confidentialitatii lor. În cazul unei încalcari a securitatii datelor cu caracter personal, organizatorul/ii va/vor respecta toate legile în vigoare privind notificarea încalcarii datelor.

CONSIMTAMÂNT PRELUCRARE DATE PERSONALE

Având în vedere conditiile mentionate în „Notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing, studii de marketing si satisfactie client”, îmi exprim consimtamântul in cunostinta de cauza, in mod expres si neechivoc, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal mentionate în notificare, pentru operatiuni de primire oferte comerciale pentru toate marcile, evenimente de marketing, lansari de produse, oferte de fidelizare, oferte de finantare, noutati despre toate marcile si în vederea efectuarii de studii de marketing si satisfactie client.

Nume/prenume Client: _____________________

Data _________________

Semnatura Client _________________________  

Numar ordin de reparatie:  _________________